Gå direkt till sidans innehåll

Å19 Övervaka miljögifter

Åtgärd SE. 8.7.8. 1

Övervaka förekomst av miljögifter genom mätningar i olika medier. Framkomna resultat ställs i relation till gräns/riktvärden.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

I Malmö undersöks förekomst av tungmetaller och organiska miljögifter genom provtagning och analys av vatten från Sege å och Risebergabäcken samt även av grundvatten. Härutöver undersöks fisk från Öresund och från Malmös kanaler samt blåmusslor från Öresund. Likaså undersöks sediment från hamnbassänger och mikroplaster i Öresund och i dagvatten.

Resultat

Under år 2022 genomfördes analys av fiskar i kanalen för att undersöka om de är ätliga. Resultat kommer presenteras under år 2023.

Redan år 2020 analyserades tvättvatten som samlats upp vid tvätt av ytor med gummiasfalt har genomförts. Analys visade att mikroplast sprids med vattnet.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2023-09-29