Gå direkt till sidans innehåll

N13D Yrkesutbildningsverkstäder utan avvikelse

Nyckeltal SE. 8.7.5. 6

Andel inventerade verkstäder som uppfyller miljöbalkens krav vid första tillsynsbesök, det vill säga yrkesutbildning utan avvikelse (målvärde 100 procent)

Datakälla: rektorer för vuxenutbildning
Mål:
100 % (2030)

Kommentar

Inventering av verkstäder inom yrkesutbildningen ska påbörjas år 2022 enligt handlingsplanen.

Senast uppdaterad: 2023-09-21