Gå direkt till sidans innehåll

Å11 Vägledning

Åtgärd SE. 8.7.5. 11

Ta fram en vägledning innehållande hantering och användning av kemiska produkter, förvaring av kemiska produkter samt utbyte av oönskade ämnen.
Har vägledning tagits fram?

Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2021
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Den som använder kemiska produkter i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas.

Resultat

En vägledning för hantering och substitution av kemiska produkter i Malmö stad har tagit fram. Vägledningen är godkänd av styrgruppen för stadens kemikaliearbete och kommunicerad till förvaltningar och bolag.

Efter att kemikaliehanteringssystemet är på plats kommer vägledning att uppdateras.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2024-02-09