Gå direkt till sidans innehåll

N12A Inventerade grundskolesalar

Nyckeltal SE. 8.7.5. 1

Andel kemi- och/eller laboratoriesalar som inventerats (målvärde 100 procent).

Datakälla: rektorer inom grundskolan
Mål:
100 % (2030)

Kommentar

Viss inventering utfördes under 2022. Under 2024 kommer arbetet att fortsätta, i och med införandet av kemikaliehanteringssystemet.

Senast uppdaterad: 2024-02-09