Gå direkt till sidans innehåll

N12B Grundskolor utan avvikelse

Nyckeltal SE. 8.7.5. 2

Andel inventerade kemi- och/eller laboratoriesalar som uppfyller miljöbalkens krav vid första tillsynsbesök, det vill säga skolor utan avvikelse (målvärde 100 procent).

Datakälla: rektorer inom grundskolan
Mål:
100 % (2030)

Kommentar

Inventering av grundskolesalar ska påbörjas år 2022 enligt handlingsplanen.

Senast uppdaterad: 2023-09-21