Tungmetaller i hamnsediment

Sediment i Malmös hamnbassänger undersöks av Malmö stad. Här redovisas förekomsten av tungmetaller vid dessa provtagningar.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Bly i hamnsediment

IndikatorSE.8.2.1

Bly i hamnsediment

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 41,4 mg/kg TS2018

Kvicksilver i hamnsediment

IndikatorSE.8.2.2

Kvicksilver i hamnsediment

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 0,27 mg/kg TS2018

Kadmium i hamnsediment

IndikatorSE.8.2.3

Kadmium i hamnsediment

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 0,60 mg/kg TS2018
Senast uppdaterad: 2020-03-03