Förorening med miljöfarliga ämnen

Usläpp av olika typer av föroreningar sker till mark och vatten. Här redovisas uppgifter från Räddningstjänsten Syd, Kustbevakningen samt Malmö stad.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Olyckor med utsläpp av farligt ämne

IndikatorSE.8.4.1

Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 21 stycken2019

Oljeutsläpp till havet

IndikatorSE.8.4.2

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2007
Senaste värdet: 3 stycken2019

Marksanering

IndikatorSE.8.4.3

Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.

Senaste värdet: 84 stycken2019
Senast uppdaterad: 2020-03-31