Miljögifter i avloppsslam

Uppgifter på miljögifter i avloppsslam redovisas årligen i VA SYDs årsrapporter. Några av de mest miljöfarliga ämnena redovisas här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Bly

IndikatorSE.8.1.1

Bly i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 23 mg/kg TS2018

Kvicksilver

IndikatorSE.8.1.2

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,94 mg/kg TS2018

Kadmium

IndikatorSE.8.1.3

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,88 mg/kg TS2018

Nonylfenol

IndikatorSE.8.1.4

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 8,2 mg/kg TS2018

PAH

IndikatorSE.8.1.5

PAH i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 2,4 mg/kg TS2018

PCB

IndikatorSE.8.1.6

PCB i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,02 mg/kg TS2018
Senast uppdaterad: 2020-02-05