Energi

All användning av energi påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Den energi som aldrig behöver användas är därför den mest miljöanpassade.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

På fokusområdet "energianvändning" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt trots att båda nyckeltalen visar positiva trender då denna utveckling påverkas i stor utsträckning av Malmös kraftiga befolkningsökning och att det långsiktiga målet är väldigt osäker om det kan uppnås.

På fokusområdet "förnybara energikällor" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då inga större förändringar har skett de senaste sju åren avseende den förnybara energin i Malmö som helhet. Dessutom är en ovanligt hög andel av fjärrvärmen i Malmö av fossilt ursprung.

På fokusområdet "energi inom Malmö stad" bedöms tillståndet vara övervägande bra då kommunfastigheternas energianvändning minskar, den förnybara kommunala energin ökar och andelen fossil energi inom den kommunala organisationen minskar.

På alla de tre fokusområdena bedöms tillståndet som olika, övervägande bra, varken bra eller dåligt samt övervägande dåligt, och sammantaget bedöms därmed att tillståndet på temaområdet "energi" är varken bra eller dåligt.

Eftersom samtliga nyckeltal utvecklas positivt inom temaområdet så bedöms temaområdet "energi" ha en positiv trend. Dock är trenden för många av nyckeltalen endast svagt positiv vilket innebär att förändringen sker alltför sakta.

Senast uppdaterad: 2020-02-10