Tysta områden

Kartläggningar av ljudmiljön på ett antal utvalda tysta områden i Malmö har skett vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer på dessa platser.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Den ekvivalenta ljudnivån i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna har totalt sett ökat lite mellan år 1998 och 2015. I de tysta områdena i kommunens yttre delar förändrades totalt sett inte de ekvivalenta ljudnivåerna mellan år 2005 och 2015. De maximala ljudnivåerna i de tysta centrala stadsmiljöerna har totalt sett också ökat mellan år 1998 och 2015. Däremot har de maximala ljudnivåerna i de yttre delarna av kommunen totalt sett minskat något mellan år 2005 och 2015.

Både den ekvivalenta och maximala ljudnivån har totalt sett ökat i stadens centralt belägna tysta stadsmiljöer. För de tysta områdena i de yttre delarna av kommunen kan totalt sett ingen förändring ses när det gäller den ekvivalenta ljudnivån medan den maximala ljudnivån uppvisar lägre värden. Det samlade tillståndet på fokusområdet "tysta områden" bedöms därför som övervägande dåligt.

Senast uppdaterad: 2018-10-03
Huvudområden