Besvär av buller

Människors upplevda besvär av buller har undersökts genom enkäten "Folkhälsa i Skåne" vid fyra tillfällen sedan år 2000. Här visas statistik avseende besvär av olika ljudföroreningar såsom trafikbuller och annat störande ljud.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Störande ljud

Nyckeltal SE.5.2.1 Malmöbornas upplevelse av störande ljud i omgivningen kring boendet
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 64,6 %2012

Vägtrafikbuller

Nyckeltal SE.5.2.2 Malmöbornas besvär av vägtrafikbuller i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 45,1 %2012

Tågtrafikbuller

Nyckeltal SE.5.2.3 Malmöbornas besvär av tågtrafikbuller i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 82,2 %2012

Flygtrafikbuller

Nyckeltal SE.5.2.4 Malmöbornas besvär av flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 83,5 %2012
Senast uppdaterad: 2018-04-10
Fokusområde SE.5.2