Maxljudnivå i tysta ytterområden

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningar vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Maxljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett har den maximala ljudnivån minskat lite mellan år 2005 och 2015 i de yttre tysta områdena i Malmö. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Dokument

Uppföljande ljudmätning av ljudmiljön i "tysta områden"

Här är den senaste rapporten över mätningar som gjordes år 2015.

Uppföljande mätning av ljudmiljön i "tysta områden"

Här är rapporten över mätningar som gjordes år 2005.

Uppföljande mätning i "tysta områden"

Här är rapporten över mätningar som gjordes år 2000.

Kartläggning av ljudmiljön i "tysta områden"

Här är den första rapporten över mätningar som gjordes år 1998.

Senast uppdaterad: 2018-10-03
Delområden