Gå direkt till sidans innehåll

Kväveutsläpp till Öresund

Kompletterande indikator MP. 11.1. 54

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och uppgifter hämtas från avloppsreningsverkens miljörapporter. Vattendragens näringsämnestransporter uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Utsläppt mängd kväve till Öresund

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

2000

1084

1

Totalt

2001

711

2

Totalt

2002

1081

3

Totalt

2003

574

4

Totalt

2004

1054

5

Totalt

2005

709

6

Totalt

2006

1082

7

Totalt

2007

1129

8

Totalt

2008

817

9

Totalt

2009

656

10

Totalt

2010

1120

11

Totalt

2011

979

12

Totalt

2012

650

13

Totalt

2013

708

14

Totalt

2014

921

15

Totalt

2015

903

16

Totalt

2016

785

17

Totalt

2017

914

18

Totalt

2018

833

19

Totalt

2019

1263

20

Totalt

2020

887

21

Totalt

2021

1133

22

Totalt

2022

968

23

Avloppsreningsverk

2000

546

24

Avloppsreningsverk

2001

327

25

Avloppsreningsverk

2002

371

26

Avloppsreningsverk

2003

337

27

Avloppsreningsverk

2004

367

28

Avloppsreningsverk

2005

399

29

Avloppsreningsverk

2006

431

30

Avloppsreningsverk

2007

530

31

Avloppsreningsverk

2008

437

32

Avloppsreningsverk

2009

413

33

Avloppsreningsverk

2010

420

34

Avloppsreningsverk

2011

435

35

Avloppsreningsverk

2012

322

36

Avloppsreningsverk

2013

433

37

Avloppsreningsverk

2014

512

38

Avloppsreningsverk

2015

553

39

Avloppsreningsverk

2016

544

40

Avloppsreningsverk

2017

583

41

Avloppsreningsverk

2018

556

42

Avloppsreningsverk

2019

557

43

Avloppsreningsverk

2020

509

44

Avloppsreningsverk

2021

649

45

Avloppsreningsverk

2022

590

46

Vattendrag

2000

538

47

Vattendrag

2001

384

48

Vattendrag

2002

710

49

Vattendrag

2003

237

50

Vattendrag

2004

687

51

Vattendrag

2005

310

52

Vattendrag

2006

651

53

Vattendrag

2007

599

54

Vattendrag

2008

380

55

Vattendrag

2009

243

56

Vattendrag

2010

700

57

Vattendrag

2011

544

58

Vattendrag

2012

328

59

Vattendrag

2013

275

60

Vattendrag

2014

409

61

Vattendrag

2015

350

62

Vattendrag

2016

241

63

Vattendrag

2017

331

64

Vattendrag

2018

276

65

Vattendrag

2019

706

66

Vattendrag

2020

378

67

Vattendrag

2021

484

68

Vattendrag

2022

378

Datakälla: VA SYD, Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Utsläppen av kväve varierar mycket mellan åren. Störst variation visar utsläppen från vattendragen där uttransporten av näringsämnen i stor utsträckning följer nederbördens variation. Även utsläppen från avloppsreningsverken varierar men ökar även över tid vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på grund av ökande befolkning.

För mer detaljerad information om kväveutsläppen från Malmös geografiska område se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-02