Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 5

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
590 ton (2022)
Utgångsvärde:
843 ton (1990)

Kommentar

Totalt släpptes nästan 600 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2022. Jämfört med föregående år var det en minskning med nästan 60 ton men jämfört med år 2020 var det en ökning med drygt 80 ton. Kväveutsläppen från Sjölundaverket har sedan år 2001 totalt sett nästan fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken.

Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period.

Senast uppdaterad: 2023-11-27