Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 6

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
17,2 ton (2022)
Utgångsvärde:
41,0 ton (1990)

Kommentar

Totalt släpptes det ut drygt 17 ton fosfor från avloppsreningsverken i Malmö år 2022. Jämfört med föregående år var det en minskning med 3 ton men jämfört med år 2020 var det en ökning med 3 ton. Sedan år 2000 har de totala utsläppen legat på mellan 9 och 16 ton men har alltså ökat något det senaste två åren.

I början av 1990-talet byggdes Klagshamnsverket ut med fosforavskiljning vilket tydligt avspeglar sig i diagrammet ovan.

Senast uppdaterad: 2023-11-27