Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 6

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

41,0

1

Totalt

1991

29,0

2

Totalt

1992

14,3

3

Totalt

1993

10,4

4

Totalt

1994

19,6

5

Totalt

1995

18,3

6

Totalt

1996

13,2

7

Totalt

1997

12,6

8

Totalt

1998

15,6

9

Totalt

1999

23,5

10

Totalt

2000

15,3

11

Totalt

2001

11,3

12

Totalt

2002

10,8

13

Totalt

2003

9,3

14

Totalt

2004

13,2

15

Totalt

2005

11,2

16

Totalt

2006

13,5

17

Totalt

2007

16,1

18

Totalt

2008

12,9

19

Totalt

2009

12,1

20

Totalt

2010

11,5

21

Totalt

2011

13,9

22

Totalt

2012

11,0

23

Totalt

2013

12,3

24

Totalt

2014

12,8

25

Totalt

2015

13,6

26

Totalt

2016

11,4

27

Totalt

2017

13,9

28

Totalt

2018

14,5

29

Totalt

2019

15,2

30

Totalt

2020

13,6

31

Totalt

2021

19,8

32

Totalt

2022

17,2

33

Totalt

2023

20,8

34

Klagshamn

1990

28,0

35

Klagshamn

1991

16,0

36

Klagshamn

1992

4,7

37

Klagshamn

1993

3,3

38

Klagshamn

1994

5,4

39

Klagshamn

1995

5,3

40

Klagshamn

1996

2,0

41

Klagshamn

1997

1,9

42

Klagshamn

1998

1,6

43

Klagshamn

1999

1,5

44

Klagshamn

2000

1,3

45

Klagshamn

2001

1,3

46

Klagshamn

2002

1,3

47

Klagshamn

2003

1,0

48

Klagshamn

2004

1,2

49

Klagshamn

2005

1,3

50

Klagshamn

2006

1,3

51

Klagshamn

2007

1,7

52

Klagshamn

2008

1,3

53

Klagshamn

2009

1,5

54

Klagshamn

2010

1,5

55

Klagshamn

2011

1,7

56

Klagshamn

2012

1,5

57

Klagshamn

2013

1,7

58

Klagshamn

2014

1,6

59

Klagshamn

2015

1,6

60

Klagshamn

2016

1,4

61

Klagshamn

2017

1,7

62

Klagshamn

2018

1,3

63

Klagshamn

2019

2,1

64

Klagshamn

2020

1,8

65

Klagshamn

2021

2,0

66

Klagshamn

2022

1,8

67

Klagshamn

2023

4,0

68

Sjölunda

1990

13,0

69

Sjölunda

1991

13,0

70

Sjölunda

1992

9,6

71

Sjölunda

1993

7,1

72

Sjölunda

1994

14,2

73

Sjölunda

1995

13,0

74

Sjölunda

1996

11,2

75

Sjölunda

1997

10,7

76

Sjölunda

1998

14,0

77

Sjölunda

1999

22,0

78

Sjölunda

2000

14,0

79

Sjölunda

2001

10,0

80

Sjölunda

2002

9,5

81

Sjölunda

2003

8,3

82

Sjölunda

2004

12,0

83

Sjölunda

2005

9,9

84

Sjölunda

2006

12,2

85

Sjölunda

2007

14,4

86

Sjölunda

2008

11,6

87

Sjölunda

2009

10,6

88

Sjölunda

2010

10,0

89

Sjölunda

2011

12,2

90

Sjölunda

2012

9,5

91

Sjölunda

2013

10,6

92

Sjölunda

2014

11,2

93

Sjölunda

2015

12,0

94

Sjölunda

2016

10,0

95

Sjölunda

2017

12,2

96

Sjölunda

2018

13,2

97

Sjölunda

2019

13,1

98

Sjölunda

2020

11,8

99

Sjölunda

2021

17,8

100

Sjölunda

2022

15,4

101

Sjölunda

2023

16,8

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes det ut nästan 21 ton fosfor från avloppsreningsverken i Malmö år 2023 vilket var den största mängden sedan år 1999. Jämfört med föregående år var det en ökning med nästan 4 ton. Sedan år 2000 har de totala utsläppen legat på mellan 9 och 16 ton men har alltså ökat något det senaste tre åren.

De lägsta kväveutsläppen under den redovisade perioden var under år 2013. År 2023 har mängden utsläppt kväve totalt sett fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken på grund av en ökande befolkning.

I början av 1990-talet byggdes Klagshamnsverket ut med fosforavskiljning vilket tydligt avspeglar sig i diagrammet ovan.

Senast uppdaterad: 2024-04-19