Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 5

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

843

1

Totalt

1991

698

2

Totalt

1992

881

3

Totalt

1993

925

4

Totalt

1994

1026

5

Totalt

1995

993

6

Totalt

1996

1005

7

Totalt

1997

1006

8

Totalt

1998

1140

9

Totalt

1999

803

10

Totalt

2000

546

11

Totalt

2001

327

12

Totalt

2002

371

13

Totalt

2003

337

14

Totalt

2004

367

15

Totalt

2005

399

16

Totalt

2006

431

17

Totalt

2007

530

18

Totalt

2008

437

19

Totalt

2009

413

20

Totalt

2010

420

21

Totalt

2011

435

22

Totalt

2012

322

23

Totalt

2013

433

24

Totalt

2014

512

25

Totalt

2015

553

26

Totalt

2016

544

27

Totalt

2017

583

28

Totalt

2018

556

29

Totalt

2019

557

30

Totalt

2020

509

31

Totalt

2021

649

32

Totalt

2022

590

33

Klagshamn

1990

93

34

Klagshamn

1991

68

35

Klagshamn

1992

41

36

Klagshamn

1993

35

37

Klagshamn

1994

56

38

Klagshamn

1995

53

39

Klagshamn

1996

45

40

Klagshamn

1997

46

41

Klagshamn

1998

40

42

Klagshamn

1999

53

43

Klagshamn

2000

46

44

Klagshamn

2001

57

45

Klagshamn

2002

51

46

Klagshamn

2003

47

47

Klagshamn

2004

57

48

Klagshamn

2005

39

49

Klagshamn

2006

53

50

Klagshamn

2007

68

51

Klagshamn

2008

52

52

Klagshamn

2009

62

53

Klagshamn

2010

64

54

Klagshamn

2011

66

55

Klagshamn

2012

62

56

Klagshamn

2013

85

57

Klagshamn

2014

90

58

Klagshamn

2015

90

59

Klagshamn

2016

78

60

Klagshamn

2017

84

61

Klagshamn

2018

63

62

Klagshamn

2019

75

63

Klagshamn

2020

75

64

Klagshamn

2021

87

65

Klagshamn

2022

90

66

Sjölunda

1990

750

67

Sjölunda

1991

630

68

Sjölunda

1992

840

69

Sjölunda

1993

890

70

Sjölunda

1994

970

71

Sjölunda

1995

940

72

Sjölunda

1996

960

73

Sjölunda

1997

960

74

Sjölunda

1998

1100

75

Sjölunda

1999

750

76

Sjölunda

2000

500

77

Sjölunda

2001

270

78

Sjölunda

2002

320

79

Sjölunda

2003

290

80

Sjölunda

2004

310

81

Sjölunda

2005

360

82

Sjölunda

2006

378

83

Sjölunda

2007

462

84

Sjölunda

2008

385

85

Sjölunda

2009

351

86

Sjölunda

2010

356

87

Sjölunda

2011

369

88

Sjölunda

2012

260

89

Sjölunda

2013

348

90

Sjölunda

2014

422

91

Sjölunda

2015

463

92

Sjölunda

2016

466

93

Sjölunda

2017

499

94

Sjölunda

2018

493

95

Sjölunda

2019

483

96

Sjölunda

2020

433

97

Sjölunda

2021

562

98

Sjölunda

2022

500

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes nästan 600 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2022. Jämfört med föregående år var det en minskning med nästan 60 ton men jämfört med år 2020 var det en ökning med drygt 80 ton. Kväveutsläppen från Sjölundaverket har sedan år 2001 totalt sett nästan fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken.

Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period.

Senast uppdaterad: 2023-11-27