Gå direkt till sidans innehåll

Fosforutsläpp till Öresund

Kompletterande indikator MP. 11.1. 55

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och uppgifter hämtas från avloppsreningsverkens miljörapporter. Vattendragens näringsämnestransporter uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Utsläppt mängd fosfor till Öresund

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

2000

25,0

1

Totalt

2001

16,4

2

Totalt

2002

24,1

3

Totalt

2003

14,7

4

Totalt

2004

25,9

5

Totalt

2005

18,1

6

Totalt

2006

23,8

7

Totalt

2007

32,9

8

Totalt

2008

21,0

9

Totalt

2009

16,8

10

Totalt

2010

23,5

11

Totalt

2011

26,7

12

Totalt

2012

18,5

13

Totalt

2013

16,5

14

Totalt

2014

20,3

15

Totalt

2015

20,4

16

Totalt

2016

16,2

17

Totalt

2017

20,8

18

Totalt

2018

19,5

19

Totalt

2019

23,6

20

Totalt

2020

20,1

21

Totalt

2021

29,5

22

Totalt

2022

23,7

23

Avloppsreningsverk

2000

15,3

24

Avloppsreningsverk

2001

11,3

25

Avloppsreningsverk

2002

10,8

26

Avloppsreningsverk

2003

9,3

27

Avloppsreningsverk

2004

13,2

28

Avloppsreningsverk

2005

11,2

29

Avloppsreningsverk

2006

13,5

30

Avloppsreningsverk

2007

16,1

31

Avloppsreningsverk

2008

12,9

32

Avloppsreningsverk

2009

12,1

33

Avloppsreningsverk

2010

11,5

34

Avloppsreningsverk

2011

13,9

35

Avloppsreningsverk

2012

11,0

36

Avloppsreningsverk

2013

12,3

37

Avloppsreningsverk

2014

12,8

38

Avloppsreningsverk

2015

13,6

39

Avloppsreningsverk

2016

11,4

40

Avloppsreningsverk

2017

13,9

41

Avloppsreningsverk

2018

14,5

42

Avloppsreningsverk

2019

15,2

43

Avloppsreningsverk

2020

13,6

44

Avloppsreningsverk

2021

19,8

45

Avloppsreningsverk

2022

17,2

46

Vattendrag

2000

9,7

47

Vattendrag

2001

5,1

48

Vattendrag

2002

13,3

49

Vattendrag

2003

5,4

50

Vattendrag

2004

12,7

51

Vattendrag

2005

6,9

52

Vattendrag

2006

10,3

53

Vattendrag

2007

16,8

54

Vattendrag

2008

8,1

55

Vattendrag

2009

4,7

56

Vattendrag

2010

12,0

57

Vattendrag

2011

12,8

58

Vattendrag

2012

7,5

59

Vattendrag

2013

4,2

60

Vattendrag

2014

7,5

61

Vattendrag

2015

6,8

62

Vattendrag

2016

4,8

63

Vattendrag

2017

6,9

64

Vattendrag

2018

5,0

65

Vattendrag

2019

8,4

66

Vattendrag

2020

6,5

67

Vattendrag

2021

9,7

68

Vattendrag

2022

6,5

Datakälla: VA SYD, Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Utsläppen av fosfor varierar mellan åren. Störst variation visar utsläppen från vattendragen där uttransporten av näringsämnen i stor utsträckning följer nederbördens variation. Även utsläppen från avloppsreningsverken varierar men ökar även över tid vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på grund av ökande befolkning.

För mer detaljerad information om kväveutsläppen från Malmös geografiska område se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-02