Gå direkt till sidans innehåll

Kolmonoxid

Nyckeltal SE. 2.1. 8

Kolmonoxidhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kolmonoxid i taknivå och gatunivå

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av kolmonoxid i gatunivå vid Dalaplan har totalt sett minskat sedan mätperiodens början år 1999. Halterna år 2022 och 2023 var väldigt låga, 0,20-0,22 mg/m³. Mätningarna före år 2007 utfördes ej kontinuerligt utan gjordes på några olika platser och under lite olika mätperioder. De visar dock på högre halter av kolmonoxid i gaturummet vid seklets början.

Trots att trafikmiljön runt Dalaplan är intensiv är uppmätta halter låga, vilket dels beror på att nästan alla bensindrivna fordon idag har katalytisk avgasrening. Tack vare den ständigt förbättrade fordonsflottan har halterna av kolmonoxid under de senaste tio åren minskat med 20–30 procent vid Dalaplan. Dessutom har andelen dieseldrivna bilar i fordonsflottan ökat, vilket också bidragit till de minskade halterna. Sedan början av 1970-talet har halten minskat med 80–90 procent i Malmö.

Kolmonoxid bildas till exempel i bensinmotorer och vid all förbränning av kolföreningar som inte är fullständig (det vill säga inte går hela vägen till koldioxid och vatten).

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2024-06-07