Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxid

Nyckeltal SE. 2.1. 16

Koldioxidhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan i Malmö sedan år 2010. Årsmedelhalterna för mätplatserna redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av koldioxid i gatunivå

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av koldioxid ökar i Malmö år för år precis som de gör globalt. Halterna år 2023 var de högsta som uppmätts och låg på drygt 427 ppm. År 2010 låg halterna på strax över 400 ppm. En stor ombyggnad av gångtunneln på Dalaplan pågick under vintern och våren 2013. Detta förklarar de ökade halterna detta år då gasbrännare användes för uppvärmning av tunneln. Halterna i bakgrundsmiljö på Hawaii (Moauna Loa) är idag cirka 6 ppm lägre än vad som mäts i Malmö. För 10 år sedan var skillnaden cirka 10 ppm.

Koldioxid är inte i egentlig mening en luftförorening eftersom den förekommer naturligt i luften. Däremot är gasen en tydlig indikator för förbränningsprocesser och förhöjda halter visar därför på att utsläpp från till exempel vägtrafikens förbränningsmotorer finns i närheten.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2024-06-07