Gå direkt till sidans innehåll

PCB

Nyckeltal SE. 8.1. 6

Provtagning av PCB i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

PCB i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

0,314

1

Sjölunda

1992

0,260

2

Sjölunda

1993

0,220

3

Sjölunda

1994

0,180

4

Sjölunda

1995

0,110

5

Sjölunda

1996

0,100

6

Sjölunda

1997

0,075

7

Sjölunda

1998

0,270

8

Sjölunda

1999

0,070

9

Sjölunda

2000

0,050

10

Sjölunda

2001

0,050

11

Sjölunda

2002

0,050

12

Sjölunda

2003

0,050

13

Sjölunda

2004

0,040

14

Sjölunda

2005

0,040

15

Sjölunda

2006

0,040

16

Sjölunda

2007

0,040

17

Sjölunda

2008

0,040

18

Sjölunda

2009

0,060

19

Sjölunda

2010

0,030

20

Sjölunda

2011

0,040

21

Sjölunda

2012

0,040

22

Sjölunda

2013

0,030

23

Sjölunda

2014

0,040

24

Sjölunda

2015

0,038

25

Sjölunda

2016

0,050

26

Sjölunda

2017

0,030

27

Sjölunda

2018

0,020

28

Sjölunda

2019

0,025

29

Sjölunda

2020

0,021

30

Sjölunda

2021

0,021

31

Sjölunda

2022

0,023

32

Sjölunda

2023

0,018

33

Klagshamn

1991

0,096

34

Klagshamn

1992

0,093

35

Klagshamn

1993

0,106

36

Klagshamn

1994

0,110

37

Klagshamn

1995

0,080

38

Klagshamn

1996

0,090

39

Klagshamn

1997

0,078

40

Klagshamn

1998

0,056

41

Klagshamn

1999

0,050

42

Klagshamn

2000

0,040

43

Klagshamn

2001

0,050

44

Klagshamn

2002

0,040

45

Klagshamn

2003

0,040

46

Klagshamn

2004

0,030

47

Klagshamn

2005

0,030

48

Klagshamn

2006

0,030

49

Klagshamn

2007

0,030

50

Klagshamn

2008

0,030

51

Klagshamn

2009

0,030

52

Klagshamn

2010

0,020

53

Klagshamn

2011

0,020

54

Klagshamn

2012

0,030

55

Klagshamn

2013

0,030

56

Klagshamn

2014

0,030

57

Klagshamn

2015

0,024

58

Klagshamn

2016

0,023

59

Klagshamn

2017

0,022

60

Klagshamn

2018

0,021

61

Klagshamn

2019

0,018

62

Klagshamn

2020

0,011

63

Klagshamn

2021

0,012

64

Klagshamn

2022

0,006

65

Klagshamn

2023

0,006

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden PCB i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet vid båda avloppsreningsverken i Malmö. För Sjölundaverket har de minskat med drygt 90 procent och för Klagshamnsverket med ungefär 75 procent. Alltsedan år 2000 har halterna för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket legat strax under 0,05 mg/kg torrsubstans i princip varje år.

Värdena är medelvärden av PCB i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För PCB finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 har klarats vid Klagshamnsverket sedan år 2004. Värdet för slammet från Sjölundaverket har sedan år 2017 också klarat detta föreslagna gränsvärde.

PCB (polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbart, fettlösligt och lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Hos djur som befinner sig i toppen av näringskedjan blir därför halterna som högst. PCB är mycket giftigt för vattenlevande organismer och försämrar fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur.

Senast uppdaterad: 2024-04-03