Gå direkt till sidans innehåll

Nonylfenol

Nyckeltal SE. 8.1. 4

Provtagning av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

161,0

1

Sjölunda

1992

102,0

2

Sjölunda

1993

85,0

3

Sjölunda

1994

42,0

4

Sjölunda

1995

74,0

5

Sjölunda

1996

58,0

6

Sjölunda

1997

47,0

7

Sjölunda

1998

39,0

8

Sjölunda

1999

39,0

9

Sjölunda

2000

40,0

10

Sjölunda

2001

20,0

11

Sjölunda

2002

20,0

12

Sjölunda

2003

24,0

13

Sjölunda

2004

26,0

14

Sjölunda

2005

23,0

15

Sjölunda

2006

22,0

16

Sjölunda

2007

23,0

17

Sjölunda

2008

10,0

18

Sjölunda

2009

10,0

19

Sjölunda

2010

19,0

20

Sjölunda

2011

18,0

21

Sjölunda

2012

20,0

22

Sjölunda

2013

16,0

23

Sjölunda

2014

18,7

24

Sjölunda

2015

17,0

25

Sjölunda

2016

16,8

26

Sjölunda

2017

11,1

27

Sjölunda

2018

8,2

28

Sjölunda

2019

8,6

29

Sjölunda

2020

6,7

30

Sjölunda

2021

5,8

31

Sjölunda

2022

5,1

32

Sjölunda

2023

5,1

33

Klagshamn

1991

137,0

34

Klagshamn

1992

92,0

35

Klagshamn

1993

87,0

36

Klagshamn

1994

58,0

37

Klagshamn

1995

67,0

38

Klagshamn

1996

54,0

39

Klagshamn

1997

37,0

40

Klagshamn

1998

30,0

41

Klagshamn

1999

46,0

42

Klagshamn

2000

25,0

43

Klagshamn

2001

31,0

44

Klagshamn

2002

22,0

45

Klagshamn

2003

35,0

46

Klagshamn

2004

31,0

47

Klagshamn

2005

29,0

48

Klagshamn

2006

24,0

49

Klagshamn

2007

23,0

50

Klagshamn

2008

16,0

51

Klagshamn

2009

15,0

52

Klagshamn

2010

19,0

53

Klagshamn

2011

14,0

54

Klagshamn

2012

19,0

55

Klagshamn

2013

18,0

56

Klagshamn

2014

17,1

57

Klagshamn

2015

17,0

58

Klagshamn

2016

17,0

59

Klagshamn

2017

12,0

60

Klagshamn

2018

9,5

61

Klagshamn

2019

8,4

62

Klagshamn

2020

6,2

63

Klagshamn

2021

4,8

64

Klagshamn

2022

5,3

65

Klagshamn

2023

6,3

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden nonylfenol i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet och för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket har minskningen uppgått till mer än 90 procent. Alltsedan år 2008 har halterna legat på eller strax under 20 mg/kg torrsubstans för båda avloppsreningsverken och de senaste sex åren under 10 mg/kg torrsubstans.

Värdena är medelvärden av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För nonylfenol finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål.

Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden inom EU.

Senast uppdaterad: 2024-04-02