Gå direkt till sidans innehåll

Bly

Nyckeltal SE. 8.1. 1

Provtagning av bly i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Bly i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

79,0

1

Sjölunda

1992

73,0

2

Sjölunda

1993

71,0

3

Sjölunda

1994

87,0

4

Sjölunda

1995

116,0

5

Sjölunda

1996

60,0

6

Sjölunda

1997

57,0

7

Sjölunda

1998

55,0

8

Sjölunda

1999

62,0

9

Sjölunda

2000

49,0

10

Sjölunda

2001

37,0

11

Sjölunda

2002

39,0

12

Sjölunda

2003

40,0

13

Sjölunda

2004

34,0

14

Sjölunda

2005

33,0

15

Sjölunda

2006

43,0

16

Sjölunda

2007

39,0

17

Sjölunda

2008

44,0

18

Sjölunda

2009

33,0

19

Sjölunda

2010

41,0

20

Sjölunda

2011

38,6

21

Sjölunda

2012

33,0

22

Sjölunda

2013

30,0

23

Sjölunda

2014

30,0

24

Sjölunda

2015

29,0

25

Sjölunda

2016

24,0

26

Sjölunda

2017

30,0

27

Sjölunda

2018

23,0

28

Sjölunda

2019

29,0

29

Sjölunda

2020

36,0

30

Sjölunda

2021

28,0

31

Sjölunda

2022

31,0

32

Sjölunda

2023

25,2

33

Klagshamn

1991

120,0

34

Klagshamn

1992

59,0

35

Klagshamn

1993

59,0

36

Klagshamn

1994

75,0

37

Klagshamn

1995

44,0

38

Klagshamn

1996

35,0

39

Klagshamn

1997

40,0

40

Klagshamn

1998

36,0

41

Klagshamn

1999

37,0

42

Klagshamn

2000

34,0

43

Klagshamn

2001

32,0

44

Klagshamn

2002

27,0

45

Klagshamn

2003

27,0

46

Klagshamn

2004

25,0

47

Klagshamn

2005

26,0

48

Klagshamn

2006

25,0

49

Klagshamn

2007

23,0

50

Klagshamn

2008

19,0

51

Klagshamn

2009

17,0

52

Klagshamn

2010

16,0

53

Klagshamn

2011

19,0

54

Klagshamn

2012

15,0

55

Klagshamn

2013

16,0

56

Klagshamn

2014

16,4

57

Klagshamn

2015

17,0

58

Klagshamn

2016

18,0

59

Klagshamn

2017

18,0

60

Klagshamn

2018

13,0

61

Klagshamn

2019

13,0

62

Klagshamn

2020

11,0

63

Klagshamn

2021

11,2

64

Klagshamn

2022

10,2

65

Klagshamn

2023

11,7

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 24 och 44 mg/kg torrsubstans och från år 2007 har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Värdena är medelvärden av bly i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna blyhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras med god marginal vid båda avloppsreningsverken. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 har även klarats vid Klagshamnsverket de senaste 15 åren. Däremot ligger slammet från Sjölundaverket precis över den föreslagna gränsen under de senaste tio åren.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-04-02