Växt- och djurarter

Undersökningar av ålgräsängarna i Öresund görs årligen och redovisas här. Medelvikt på skrubbskädda i Öresund som undersökts vart fjärde år visas också. Även antalet organismer och fiskarter i vattendragen kring Malmö har undersökts några gånger och finns sammanställt här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Ålgräsutbredning

IndikatorSE.6.3.1

Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 8,4 meter2018

Skottäthet på ålgräs

IndikatorSE.6.3.2

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1997
Senaste värdet: 579 skott/m²2018

Skrubbskädda i Öresund

IndikatorSE.6.3.3

Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 401 gram2014

Fisk i vattendrag

IndikatorSE.6.3.4

Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3 arter2016

Bottenfauna i vattendrag

IndikatorSE.6.3.5

Antal arter i vattendrag kring Malmö

Senaste värdet: 25 arter2009
Senast uppdaterad: 2019-09-18
Huvudområden