Oljeutsläpp till havet

Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Malmö

2006

0

1

Malmö

2007

3

2

Malmö

2008

1

3

Malmö

2009

1

4

Malmö

2010

0

5

Malmö

2011

0

6

Malmö

2012

0

7

Malmö

2013

2

8

Malmö

2014

5

9

Malmö

2015

1

10

Malmö

2016

5

11

Malmö

2017

1

12

Malmö

2018

4

13

Malmö

2019

3

14

Skåne

2006

39

15

Skåne

2007

47

16

Skåne

2008

44

17

Skåne

2009

13

18

Skåne

2010

6

19

Skåne

2011

6

20

Skåne

2012

9

21

Skåne

2013

25

22

Skåne

2014

26

23

Skåne

2015

22

24

Skåne

2016

26

25

Skåne

2017

21

26

Skåne

2018

19

27

Skåne

2019

15

Datakälla: Kustbevakningen

Kommentar

Under år 2019 minskade antalet oljeutsläpp, jämfört med året innan, inom Malmös havsområde och uppgick till tre stycken. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö stads havsområde år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Skånes vattenområde finns med som referensserie.

Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska delen av respektive havsområde. Volymen på utsläppen varierar från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.