Bräddningar

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Mätområde Datum Värde (m³)

0

Totalt

1995

356900

1

Totalt

1996

465000

2

Totalt

1997

338000

3

Totalt

1998

1251000

4

Totalt

1999

1363000

5

Totalt

2000

419000

6

Totalt

2001

469000

7

Totalt

2002

569000

8

Totalt

2003

435500

9

Totalt

2004

696400

10

Totalt

2005

312700

11

Totalt

2006

787400

12

Totalt

2007

903600

13

Totalt

2008

704000

14

Totalt

2009

233500

15

Totalt

2010

798000

16

Totalt

2011

860230

17

Totalt

2012

317360

18

Totalt

2013

352300

19

Totalt

2014

1344100

20

Totalt

2015

114670

21

Totalt

2016

156100

22

Totalt

2017

278200

23

Totalt

2018

107620

24

Totalt

2019

72743

25

Limhamns hamn

1995

69560

26

Limhamns hamn

1996

50000

27

Limhamns hamn

1997

41000

28

Limhamns hamn

1998

73000

29

Limhamns hamn

1999

73000

30

Limhamns hamn

2000

51000

31

Limhamns hamn

2001

52000

32

Limhamns hamn

2002

60000

33

Limhamns hamn

2003

62000

34

Limhamns hamn

2004

86500

35

Limhamns hamn

2005

57100

36

Limhamns hamn

2006

85000

37

Limhamns hamn

2007

160000

38

Limhamns hamn

2008

74000

39

Limhamns hamn

2009

40806

40

Limhamns hamn

2010

98000

41

Limhamns hamn

2011

111400

42

Limhamns hamn

2012

35198

43

Limhamns hamn

2013

39073

44

Limhamns hamn

2014

237550

45

Limhamns hamn

2015

83040

46

Limhamns hamn

2016

64400

47

Limhamns hamn

2017

25800

48

Limhamns hamn

2018

7850,0

49

Limhamns hamn

2019

7195,0

50

Sibbarp

1995

12340

51

Sibbarp

1996

10000

52

Sibbarp

1997

7000,0

53

Sibbarp

1998

16000

54

Sibbarp

1999

16000

55

Sibbarp

2000

13000

56

Sibbarp

2001

11000

57

Sibbarp

2002

12000

58

Sibbarp

2003

11500

59

Sibbarp

2004

16500

60

Sibbarp

2005

12700

61

Sibbarp

2006

18000

62

Sibbarp

2008

16000

63

Sibbarp

2009

15068

64

Sibbarp

2010

55000

65

Sibbarp

2011

64000

66

Sibbarp

2012

3370,0

67

Sibbarp

2013

3741,0

68

Sibbarp

2014

55667

69

Sibbarp

2015

6630,0

70

Sibbarp

2016

5100,0

71

Sibbarp

2017

100,00

72

Sibbarp

2018

2960,0

73

Sibbarp

2019

627,00

74

Inre kanaler

1995

174000

75

Inre kanaler

1996

290000

76

Inre kanaler

1997

182000

77

Inre kanaler

1998

928000

78

Inre kanaler

1999

1040000

79

Inre kanaler

2000

265000

80

Inre kanaler

2001

270000

81

Inre kanaler

2002

330000

82

Inre kanaler

2003

240000

83

Inre kanaler

2004

398400

84

Inre kanaler

2005

136500

85

Inre kanaler

2006

468000

86

Inre kanaler

2007

478400

87

Inre kanaler

2008

370000

88

Inre kanaler

2009

83380

89

Inre kanaler

2010

370000

90

Inre kanaler

2011

392340

91

Inre kanaler

2012

253450

92

Inre kanaler

2013

281350

93

Inre kanaler

2014

845590

94

Inre kanaler

2015

11000

95

Inre kanaler

2016

45600

96

Inre kanaler

2017

154300

97

Inre kanaler

2018

89892

98

Inre kanaler

2019

42340

99

Malmö Hamn

1995

44000

100

Malmö Hamn

1996

60000

101

Malmö Hamn

1997

44000

102

Malmö Hamn

1998

107500

103

Malmö Hamn

1999

107500

104

Malmö Hamn

2000

49000

105

Malmö Hamn

2001

80000

106

Malmö Hamn

2002

92000

107

Malmö Hamn

2003

66000

108

Malmö Hamn

2004

103500

109

Malmö Hamn

2005

54500

110

Malmö Hamn

2006

98900

111

Malmö Hamn

2007

121900

112

Malmö Hamn

2008

112000

113

Malmö Hamn

2009

63901

114

Malmö Hamn

2010

125000

115

Malmö Hamn

2011

132110

116

Malmö Hamn

2012

3317,0

117

Malmö Hamn

2013

3682,0

118

Malmö Hamn

2014

43641

119

Malmö Hamn

2015

1000,0

120

Malmö Hamn

2016

7400,0

121

Malmö Hamn

2017

80000

122

Malmö Hamn

2018

5075,0

123

Malmö Hamn

2019

1824,0

124

Sege kanal

1995

45000

125

Sege kanal

1996

45000

126

Sege kanal

1997

52000

127

Sege kanal

1998

101000

128

Sege kanal

1999

101000

129

Sege kanal

2000

38000

130

Sege kanal

2001

42000

131

Sege kanal

2002

61000

132

Sege kanal

2003

42000

133

Sege kanal

2004

71000

134

Sege kanal

2005

46300

135

Sege kanal

2006

92800

136

Sege kanal

2007

114400

137

Sege kanal

2008

105000

138

Sege kanal

2009

17495

139

Sege kanal

2010

111000

140

Sege kanal

2011

117480

141

Sege kanal

2012

12132

142

Sege kanal

2013

13468

143

Sege kanal

2014

66123

144

Sege kanal

2015

7000,0

145

Sege kanal

2016

16800

146

Sege kanal

2017

4800,0

147

Sege kanal

2018

1286,0

148

Sege kanal

2019

340,00

149

Risebergabäcken

1995

12000

150

Risebergabäcken

1996

10000

151

Risebergabäcken

1997

12000

152

Risebergabäcken

1998

25500

153

Risebergabäcken

1999

25500

154

Risebergabäcken

2000

3000,0

155

Risebergabäcken

2001

14000

156

Risebergabäcken

2002

14000

157

Risebergabäcken

2003

14000

158

Risebergabäcken

2004

20500

159

Risebergabäcken

2005

5600,0

160

Risebergabäcken

2006

24700

161

Risebergabäcken

2007

28900

162

Risebergabäcken

2008

27000

163

Risebergabäcken

2009

12854

164

Risebergabäcken

2010

39000

165

Risebergabäcken

2011

42900

166

Risebergabäcken

2012

9895,0

167

Risebergabäcken

2013

10984

168

Risebergabäcken

2014

95533

169

Risebergabäcken

2015

6000,0

170

Risebergabäcken

2016

16800

171

Risebergabäcken

2017

13700

172

Risebergabäcken

2018

552,00

173

Risebergabäcken

2019

20417

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten minskade återigen under år 2019 och uppgick till drygt 70 000 kubikmeter vilket var den lägsta volymen under den redovisade perioden från år 1995. Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.