Bräddningar

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Bräddning Senaste värdet (m³) Datum

0

Limhamns hamn

 7195,0

2019

1

Sibbarp

 627,00

2019

2

Inre kanaler

 42340

2019

3

Malmö Hamn

 1824,0

2019

4

Sege kanal

 340,00

2019

5

Risebergabäcken

 20417

2019

6

Totalt

 72743

2019

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten minskade återigen under år 2019 och uppgick till drygt 70 000 kubikmeter vilket var den lägsta volymen under den redovisade perioden från år 1995. Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.