Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

843

1

Totalt

1991

698

2

Totalt

1992

881

3

Totalt

1993

925

4

Totalt

1994

1026

5

Totalt

1995

993

6

Totalt

1996

1005

7

Totalt

1997

1006

8

Totalt

1998

1140

9

Totalt

1999

803

10

Totalt

2000

546

11

Totalt

2001

327

12

Totalt

2002

371

13

Totalt

2003

337

14

Totalt

2004

367

15

Totalt

2005

399

16

Totalt

2006

431

17

Totalt

2007

530

18

Totalt

2008

437

19

Totalt

2009

413

20

Totalt

2010

420

21

Totalt

2011

435

22

Totalt

2012

322

23

Totalt

2013

433

24

Totalt

2014

512

25

Totalt

2015

553

26

Totalt

2016

544,5

27

Totalt

2017

583

28

Totalt

2018

556,2

29

Totalt

2019

557,3

30

Klagshamn

1990

93

31

Klagshamn

1991

68

32

Klagshamn

1992

41

33

Klagshamn

1993

35

34

Klagshamn

1994

56

35

Klagshamn

1995

53

36

Klagshamn

1996

45

37

Klagshamn

1997

46

38

Klagshamn

1998

40

39

Klagshamn

1999

53

40

Klagshamn

2000

46

41

Klagshamn

2001

57

42

Klagshamn

2002

51

43

Klagshamn

2003

47

44

Klagshamn

2004

57

45

Klagshamn

2005

39

46

Klagshamn

2006

53

47

Klagshamn

2007

68

48

Klagshamn

2008

52

49

Klagshamn

2009

62

50

Klagshamn

2010

64

51

Klagshamn

2011

66

52

Klagshamn

2012

62

53

Klagshamn

2013

85

54

Klagshamn

2014

90

55

Klagshamn

2015

90

56

Klagshamn

2016

78,5

57

Klagshamn

2017

84

58

Klagshamn

2018

63,2

59

Klagshamn

2019

74,57

60

Sjölunda

1990

750

61

Sjölunda

1991

630

62

Sjölunda

1992

840

63

Sjölunda

1993

890

64

Sjölunda

1994

970

65

Sjölunda

1995

940

66

Sjölunda

1996

960

67

Sjölunda

1997

960

68

Sjölunda

1998

1100

69

Sjölunda

1999

750

70

Sjölunda

2000

500

71

Sjölunda

2001

270

72

Sjölunda

2002

320

73

Sjölunda

2003

290

74

Sjölunda

2004

310

75

Sjölunda

2005

360

76

Sjölunda

2006

378

77

Sjölunda

2007

462

78

Sjölunda

2008

385

79

Sjölunda

2009

351

80

Sjölunda

2010

356

81

Sjölunda

2011

369

82

Sjölunda

2012

260

83

Sjölunda

2013

348

84

Sjölunda

2014

422

85

Sjölunda

2015

463

86

Sjölunda

2016

466

87

Sjölunda

2017

499

88

Sjölunda

2018

493

89

Sjölunda

2019

482,7

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes lite mer än 550 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2019. Kväveutsläppen från Sjölundaverket har sedan år 2001 totalt sett nästan fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken. Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Senast uppdaterad: 2020-04-02