Gå direkt till sidans innehåll

Syremättnad årsmedel

Nyckeltal SE. 6.5. 14

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syremättnaden sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt syremättnad i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Sege å

1990

82,0

1

Sege å

1991

82,0

2

Sege å

1992

67,0

3

Sege å

1993

92,0

4

Sege å

1995

94,0

5

Sege å

1996

85,0

6

Sege å

1997

90,0

7

Sege å

1998

80,0

8

Sege å

1999

88,0

9

Sege å

2000

95,0

10

Sege å

2001

89,0

11

Sege å

2002

83,0

12

Sege å

2003

76,0

13

Sege å

2004

85,0

14

Sege å

2005

94,0

15

Sege å

2006

78,0

16

Sege å

2007

85,0

17

Sege å

2008

92,0

18

Sege å

2009

97,0

19

Sege å

2010

87,0

20

Sege å

2011

87,0

21

Sege å

2012

84,0

22

Sege å

2013

98,0

23

Sege å

2014

84,0

24

Sege å

2015

91,0

25

Sege å

2016

88,0

26

Sege å

2017

87,0

27

Sege å

2018

77,0

28

Sege å

2019

82,0

29

Sege å

2020

81,0

30

Sege å

2021

79,0

31

Sege å

2022

76,0

32

Sege å

2023

76,0

33

Risebergabäcken

2006

93,0

34

Risebergabäcken

2007

93,0

35

Risebergabäcken

2008

89,0

36

Risebergabäcken

2009

97,0

37

Risebergabäcken

2010

100,0

38

Risebergabäcken

2011

96,0

39

Risebergabäcken

2012

92,0

40

Risebergabäcken

2013

99,0

41

Risebergabäcken

2014

94,0

42

Risebergabäcken

2015

100,0

43

Risebergabäcken

2016

97,0

44

Risebergabäcken

2017

98,0

45

Risebergabäcken

2018

95,0

46

Risebergabäcken

2019

97,0

47

Risebergabäcken

2020

94,0

48

Risebergabäcken

2021

89,0

49

Risebergabäcken

2022

93,0

50

Risebergabäcken

2023

98,0

51

Tygelsjöbäcken

1990

88,0

52

Tygelsjöbäcken

1991

106,0

53

Tygelsjöbäcken

1992

98,8

54

Tygelsjöbäcken

1993

106,5

55

Tygelsjöbäcken

1994

115,6

56

Tygelsjöbäcken

1995

131,4

57

Tygelsjöbäcken

1996

113,2

58

Tygelsjöbäcken

1997

112,0

59

Tygelsjöbäcken

1998

111,7

60

Tygelsjöbäcken

1999

107,3

61

Tygelsjöbäcken

2000

112,6

62

Tygelsjöbäcken

2001

110,4

63

Tygelsjöbäcken

2002

104,2

64

Tygelsjöbäcken

2003

102,4

65

Tygelsjöbäcken

2004

119,5

66

Tygelsjöbäcken

2005

127,3

67

Tygelsjöbäcken

2006

100,0

68

Tygelsjöbäcken

2007

113,2

69

Tygelsjöbäcken

2008

128,6

70

Tygelsjöbäcken

2009

104,5

71

Tygelsjöbäcken

2010

105,0

72

Tygelsjöbäcken

2011

98,5

73

Tygelsjöbäcken

2012

114,4

74

Tygelsjöbäcken

2013

97,5

75

Tygelsjöbäcken

2014

78,1

76

Tygelsjöbäcken

2015

107,3

77

Tygelsjöbäcken

2016

106,5

78

Tygelsjöbäcken

2017

101,0

79

Tygelsjöbäcken

2018

110,1

80

Tygelsjöbäcken

2019

102,8

81

Tygelsjöbäcken

2020

102,6

82

Tygelsjöbäcken

2021

103,2

83

Tygelsjöbäcken

2022

95,2

84

Tygelsjöbäcken

2023

110,0

85

Skumparpsdiket

1995

95,7

86

Skumparpsdiket

1996

101,0

87

Skumparpsdiket

1997

97,2

88

Skumparpsdiket

1998

106,8

89

Skumparpsdiket

1999

104,5

90

Skumparpsdiket

2000

94,0

91

Skumparpsdiket

2001

104,0

92

Skumparpsdiket

2002

91,6

93

Skumparpsdiket

2003

88,8

94

Skumparpsdiket

2004

92,7

95

Skumparpsdiket

2005

98,5

96

Skumparpsdiket

2006

126,0

97

Skumparpsdiket

2007

108,3

98

Skumparpsdiket

2008

110,0

99

Skumparpsdiket

2009

92,0

100

Skumparpsdiket

2010

98,7

101

Skumparpsdiket

2011

99,7

102

Skumparpsdiket

2012

106,0

103

Skumparpsdiket

2013

94,5

104

Skumparpsdiket

2014

90,7

105

Skumparpsdiket

2015

103,0

106

Skumparpsdiket

2016

101,2

107

Skumparpsdiket

2017

104,6

108

Skumparpsdiket

2018

104,4

109

Skumparpsdiket

2019

103,5

110

Skumparpsdiket

2020

102,7

111

Skumparpsdiket

2021

94,1

112

Skumparpsdiket

2022

89,2

113

Skumparpsdiket

2023

91,8

114

Bunkeflodiket

1990

79,2

115

Bunkeflodiket

1991

97,2

116

Bunkeflodiket

1992

85,2

117

Bunkeflodiket

1993

96,8

118

Bunkeflodiket

1994

114,8

119

Bunkeflodiket

1995

106,8

120

Bunkeflodiket

1996

104,8

121

Bunkeflodiket

1997

102,2

122

Bunkeflodiket

1998

103,8

123

Bunkeflodiket

1999

99,7

124

Bunkeflodiket

2000

85,8

125

Bunkeflodiket

2001

88,1

126

Bunkeflodiket

2002

78,3

127

Bunkeflodiket

2003

71,9

128

Bunkeflodiket

2004

80,5

129

Bunkeflodiket

2005

101,8

130

Bunkeflodiket

2006

118,2

131

Bunkeflodiket

2007

89,4

132

Bunkeflodiket

2008

103,2

133

Bunkeflodiket

2009

67,3

134

Bunkeflodiket

2010

83,3

135

Bunkeflodiket

2011

110,7

136

Bunkeflodiket

2012

106,1

137

Bunkeflodiket

2013

97,5

138

Bunkeflodiket

2014

92,0

139

Bunkeflodiket

2015

96,5

140

Bunkeflodiket

2016

129,2

141

Bunkeflodiket

2017

101,2

142

Bunkeflodiket

2018

93,8

143

Bunkeflodiket

2019

103,5

144

Bunkeflodiket

2020

80,8

145

Bunkeflodiket

2021

89,3

146

Bunkeflodiket

2022

84,0

147

Bunkeflodiket

2023

82,7

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

Syremättnaden varierar kraftigt, precis som syrgashalten, i vattendragen mellan olika år. Till exempel varierade den uppmätta årsmedelhalten för Bunkeflodiket mellan 67,3 och 129 procent under den redovisade perioden. Årmedel av syremättnaden för vattendragen ligger generellt på runt 100 procent. Generellt sett är också årsmedelvärdena lägre för Sege å och högre för Tygelsjöbäcken vid en jämförelse mellan alla fem vattendragen.

Se även nyckeltalet "Syremättnad" där de lägst uppmätta värdena av syremättnad vid provtagningspunkterna i de fem vattendragen redovisas.

Syremättnad är den andel som den uppmätta syrehalten utgör av den teoretiskt möjliga halten vid aktuell temperatur. Vid kraftig algtillväxt kan mättnadsgraden överstiga 100 procent.

Senast uppdaterad: 2024-05-07