Gå direkt till sidans innehåll

Avrinningsområden

Artikel

Öresund är slutrecipient för de vattendrag som avvattnar kommunens markområden. Risebergabäcken och Oxiediket avvattnar cirka 30 respektive 10 kvadratkilometer av kommunens östra delar och leder vattnet till Sege å som mynnar ut i Öresund.

Tre mindre vattendrag mynnar ut i Öresund söder om Malmö: Tygelsjöbäcken, Bunkeflodiket och Skumparpsdiket. De avvattnar den största delen av de sydvästra delarna av kommunen, drygt 25 kvadratkilometer. Störst är Tygelsjöbäcken vars avrinningsområde uppgår till cirka 15 kvadratkilometer.

Senast uppdaterad: 2023-10-10