Gå direkt till sidans innehåll

Natur och odling

Huvudområde SE. 7

Naturen med den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad och därmed viktig att värna. Dock vittnar allt fler forskningsrapporter om den utarmning av naturen och den biologiska mångfalden som håller på att ske.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Fiskundersökningar

2

Elfiske 2016 (2,35 MB)

Fiskundersökningar

2016

Eklövs Fiske och Fiskevård

Fiskundersökningar

8

Sammanställning av mätningar på skrubbskädda 1999-2014 (8,90 MB)

Fiskundersökningar

2015

Toxicon AB

Fladdermöss

9

Inventering av fladdermöss inom Malmö stad 2016 (3,41 MB)

Fladdermöss

2016

Naturvårdskonsult Gerell

Mossor och lavar

15

Inventering av skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2015 (36,1 MB)

Mossor och lavar

2016

Calluna

Ålgräsinventeringar

20

Ålgräs i Skåne 2016 (5,02 MB)

Ålgräsinventeringar

2017

Länsstyrelsen

Senast uppdaterad: 2023-11-29