Gå direkt till sidans innehåll

Natur och odling

Huvudområde SE.7

Naturen med den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad och därmed viktig att värna. Dock vittnar allt fler forskningsrapporter om den utarmning av naturen och den biologiska mångfalden som håller på att ske.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Bottenfauna i vattendrag

0

Bottenfauna i Malmöbäckar 2021 (1,89 MB)

Bottenfauna i vattendrag

2022

Ekologigruppen

Fiskundersökningar

3

Elfiske 2016 (2,35 MB)

Fiskundersökningar

2016

Eklövs Fiske och Fiskevård

Fiskundersökningar

9

Sammanställning av mätningar på skrubbskädda 1999-2014 (8,90 MB)

Fiskundersökningar

2015

Toxicon AB

Fladdermöss

10

Inventering av fladdermöss i Malmö stad 2019 (3,02 MB)

Fladdermöss

2019

NATTBAKKA Natur

Fladdermöss

11

Inventering av fladdermöss inom Malmö stad 2016 (3,41 MB)

Fladdermöss

2016

Naturvårdskonsult Gerell

Fladdermöss

12

Inventering av fladdermusfaunan i Malmö stad 2013 (2,54 MB)

Fladdermöss

2013

ECOCOM

Mossor och lavar

17

Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2021 (7,18 MB)

Mossor och lavar

2022

Ekologigruppen

Mossor och lavar

18

Skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2018 (2,83 MB)

Mossor och lavar

2019

Calluna

Mossor och lavar

19

Inventering av skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2015 (36,1 MB)

Mossor och lavar

2016

Calluna

Mossor och lavar

20

Inventering av skyddsvärda mossor och lavar i Malmö 2012 (7,62 MB)

Mossor och lavar

2013

Calluna

Ålgräsinventeringar

24

Inventering av ålgräs 2021 (4,10 MB)

Ålgräsinventeringar

2022

Marint Kunskapscenter i Malmö

Ålgräsinventeringar

25

Undersökningar i Öresund 2020 Ålgräs (6,31 MB)

Ålgräsinventeringar

2021

NIRAS

Ålgräsinventeringar

26

Inventering av ålgräs 2019 (10,9 MB)

Ålgräsinventeringar

2019

NIRAS Toxicon

Ålgräsinventeringar

27

Ålgräs i Skåne 2016 (5,02 MB)

Ålgräsinventeringar

2017

Länsstyrelsen

Senast uppdaterad: 2022-11-15