Gå direkt till sidans innehåll

Natur och odling

Huvudområde SE. 7

Naturen med den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad och därmed viktig att värna. Dock vittnar allt fler forskningsrapporter om den utarmning av naturen och den biologiska mångfalden som håller på att ske.

Senast uppdaterad: 2023-11-29