Gå direkt till sidans innehåll

Jätteträd

Nyckeltal SE. 7.2. 1

Jätteträd i Malmö har i olika omfattning inventerats under år 2001, 2009 och 2023. I detta nyckeltal redovisas resultaten från dessa inventeringar.

Antalet jätteträd i Malmö.

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2001
Senaste värdet:
456 stycken (2023)
Utgångsvärde:
395 stycken (2001)

Kommentar

Under år 2023 inventerades träd, vilka hade en stamdiameter på minst 80 centimeter, och som står på allmän plats i Malmö. Av samtliga inventerade träd hade 456 träd en stamdiameter på över 1 meter. Antalet jätteträd är fler år 2023 än 2001 men inventeringarna har inte gjorts på riktigt samma sätt och är därför inte helt jämförbara.

Malmö förlorade alla sina jättealmar under några få år, bland annat på grund av almsjukan, vilket till stor del svarar för den halvering i antalet jätteträd mellan år 2001 och 2009 som åskådliggörs i diagrammet.

Jätteträd avser träd med en stamdiameter på 1 meter eller mer. Stora och gamla träd utgör livsmiljöer för många organismer såsom lavar, mossor, svampar, trädlevande insekter, fladdermöss, hålhäckande fåglar m.m. Därigenom är jätteträden av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Senast uppdaterad: 2023-10-26