Gå direkt till sidans innehåll

Jätteträd

Nyckeltal SE. 7.2. 1

Jätteträd i Malmö har i olika omfattning inventerats under år 2001, 2009 och 2023. I detta nyckeltal redovisas resultaten från dessa inventeringar.

Antalet jätteträd i Malmö.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2001

395

1

Totalt

2009

193

2

Totalt

2023

456

3

Alm

2001

151

4

Ask

2001

9

5

Ask

2009

9

6

Ask

2023

12

7

Bok

2001

73

8

Bok

2009

62

9

Bok

2023

122

10

Ek

2001

4

11

Ek

2009

4

12

Ek

2023

22

13

Hästkastanj

2001

31

14

Hästkastanj

2009

25

15

Hästkastanj

2023

33

16

Kaukasisk vingnöt

2023

6

17

Lind

2001

6

18

Lind

2009

3

19

Lind

2023

5

20

Lönn

2001

13

21

Lönn

2009

11

22

Lönn

2023

16

23

Oxel

2023

25

24

Pil

2001

50

25

Pil

2009

39

26

Pil

2023

74

27

Platan

2001

12

28

Platan

2009

12

29

Platan

2023

13

30

Poppel

2001

39

31

Poppel

2009

23

32

Poppel

2023

104

33

Sumpcypress

2001

3

34

Sumpcypress

2009

3

35

Sumpcypress

2023

3

36

Övriga

2001

4

37

Övriga

2009

2

38

Övriga

2023

21

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2023 inventerades träd, vilka hade en stamdiameter på minst 80 centimeter, och som står på allmän plats i Malmö. Av samtliga inventerade träd hade 456 träd en stamdiameter på över 1 meter. Antalet jätteträd är fler år 2023 än 2001 men inventeringarna har inte gjorts på riktigt samma sätt och är därför inte helt jämförbara.

Malmö förlorade alla sina jättealmar under några få år, bland annat på grund av almsjukan, vilket till stor del svarar för den halvering i antalet jätteträd mellan år 2001 och 2009 som åskådliggörs i diagrammet.

Jätteträd avser träd med en stamdiameter på 1 meter eller mer. Stora och gamla träd utgör livsmiljöer för många organismer såsom lavar, mossor, svampar, trädlevande insekter, fladdermöss, hålhäckande fåglar m.m. Därigenom är jätteträden av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Senast uppdaterad: 2023-10-26