Gå direkt till sidans innehåll

Jätteträd

Nyckeltal SE. 7.2. 1

Jätteträd i Malmö har i olika omfattning inventerats under år 2001, 2009 och 2023. I detta nyckeltal redovisas resultaten från dessa inventeringar.

Antalet jätteträd i Malmö.

Rad-id Trädsort Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt

 456

2023

1

Alm

 151

2001

2

Ask

 12

2023

3

Bok

 122

2023

4

Ek

 22

2023

5

Hästkastanj

 33

2023

6

Kaukasisk vingnöt

 6

2023

7

Lind

 5

2023

8

Lönn

 16

2023

9

Oxel

 25

2023

10

Pil

 74

2023

11

Platan

 13

2023

12

Poppel

 104

2023

13

Sumpcypress

 3

2023

14

Övriga

 21

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2023 inventerades träd, vilka hade en stamdiameter på minst 80 centimeter, och som står på allmän plats i Malmö. Av samtliga inventerade träd hade 456 träd en stamdiameter på över 1 meter. Antalet jätteträd är fler år 2023 än 2001 men inventeringarna har inte gjorts på riktigt samma sätt och är därför inte helt jämförbara.

Malmö förlorade alla sina jättealmar under några få år, bland annat på grund av almsjukan, vilket till stor del svarar för den halvering i antalet jätteträd mellan år 2001 och 2009 som åskådliggörs i diagrammet.

Jätteträd avser träd med en stamdiameter på 1 meter eller mer. Stora och gamla träd utgör livsmiljöer för många organismer såsom lavar, mossor, svampar, trädlevande insekter, fladdermöss, hålhäckande fåglar m.m. Därigenom är jätteträden av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Senast uppdaterad: 2023-10-26