Gå direkt till sidans innehåll

Ängs- och betesmark med miljöstöd

Nyckeltal SE. 7.4. 3

Jordbrukare kan få miljöstöd för att sköta betesmarker och slåtterängar. Stödet administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2007
Senaste värdet:
257 ha (2019)
Utgångsvärde:
103 ha (2007)

Kommentar

Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd minskade något under år 2019 och totalt sett har den ökat sedan år 2007 men den förändrades inte så mycket under perioden 2009-2018. Information om arealen restaureringsmark är tyvärr inte längre tillgänglig.

Ser man på den andel som ängs- och betesmark med miljöstöd utgör av den totala jordbruksmarken så har den ökat från 1,9 till 5,3 % under år 2007-2019. Minskningen av den totala arealen jordbruksmark inom Malmö kommun bidrar dock en del till denna ökning.

Endast en mindre del av jordbruksarealen i Malmö består av ängs- och betesmark. Detta beror till stor del på att djurhållningen är mycket begränsad i kommunen.

Senast uppdaterad: 2020-06-03