Gå direkt till sidans innehåll

Ängs- och betesmark med miljöstöd

Nyckeltal SE. 7.4. 3

Jordbrukare kan få miljöstöd för att sköta betesmarker och slåtterängar. Stödet administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Totalt

2007

103

1

Totalt

2008

179

2

Totalt

2009

274

3

Totalt

2010

278

4

Totalt

2011

290

5

Totalt

2012

282

6

Totalt

2013

276

7

Totalt

2014

274

8

Totalt

2015

271

9

Totalt

2016

271

10

Totalt

2017

272

11

Totalt

2018

274

12

Totalt

2019

257

13

Betesmark

2007

103

14

Betesmark

2008

179

15

Betesmark

2009

274

16

Betesmark

2010

274

17

Betesmark

2011

286

18

Betesmark

2012

279

19

Betesmark

2013

272

20

Betesmark

2014

270

21

Betesmark

2015

257

22

Betesmark

2016

258

23

Betesmark

2017

260

24

Betesmark

2018

262

25

Betesmark

2019

244

26

Restaureringsmark

2010

3,57

27

Restaureringsmark

2011

3,40

28

Restaureringsmark

2012

3,40

29

Restaureringsmark

2013

3,40

30

Restaureringsmark

2014

3,40

31

Slåtteräng

2007

0,25

32

Slåtteräng

2008

0,25

33

Slåtteräng

2009

0,25

34

Slåtteräng

2010

0,25

35

Slåtteräng

2011

0,25

36

Slåtteräng

2012

0,00

37

Slåtteräng

2013

0,00

38

Slåtteräng

2014

0,00

39

Slåtteräng

2015

13,9

40

Slåtteräng

2016

12,7

41

Slåtteräng

2017

12,7

42

Slåtteräng

2018

12,7

43

Slåtteräng

2019

12,7

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd minskade något under år 2019 och totalt sett har den ökat sedan år 2007 men den förändrades inte så mycket under perioden 2009-2018. Information om arealen restaureringsmark är tyvärr inte längre tillgänglig.

Ser man på den andel som ängs- och betesmark med miljöstöd utgör av den totala jordbruksmarken så har den ökat från 1,9 till 5,3 % under år 2007-2019. Minskningen av den totala arealen jordbruksmark inom Malmö kommun bidrar dock en del till denna ökning.

Endast en mindre del av jordbruksarealen i Malmö består av ängs- och betesmark. Detta beror till stor del på att djurhållningen är mycket begränsad i kommunen.

Senast uppdaterad: 2020-06-03