Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxidutsläpp

Indikator MP. 7.4. 2

Beräkningar av kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas här på årsbasis.

Kvävedioxidutsläpp från vägtrafik

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010
Senaste värdet:
792 ton (2021)
Utgångsvärde:
1757 ton (2010)

Kommentar

Kväveoxidutsläppen från vägtrafiken inom Malmös geografiska område har minskat med drygt 960 ton mellan år 2010 och 2021. Utsläppen har varierat en del under perioden men har totalt sett minskat med 55 procent sedan år 2010.

För mer statistik om kväveoxidutsläpp se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-27