Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxidutsläpp

Indikator MP. 7.4. 2

Beräkningar av kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas här på årsbasis.

Kvävedioxidutsläpp från vägtrafik

Rad-id Datum Värde (ton)

0

2010

1757

1

2011

1225

2

2012

1314

3

2013

1306

4

2014

1235

5

2015

1200

6

2016

971

7

2017

913

8

2018

950

9

2019

944

10

2020

836

11

2021

792

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Kväveoxidutsläppen från vägtrafiken inom Malmös geografiska område har minskat med drygt 960 ton mellan år 2010 och 2021. Utsläppen har varierat en del under perioden men har totalt sett minskat med 55 procent sedan år 2010.

För mer statistik om kväveoxidutsläpp se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-27