Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxidexponering

Indikator MP. 5.1. 1

Malmöbornas exponering för kvävedioxid har beräknats och andelen som exponeras för halter under riktvärdet redovisas här. Riktvärdet som avses här är Naturvårdsverkets förslag på nya preciseringar av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Procent av befolkningen som exponeras under riktvärdet för kvävedioxid (10 µg/m³) (årsmedelvärde))

Datakälla: Malmö stad
Senaste värdet:
24,4 % (2021)
Utgångsvärde:
24,4 % (2021)
Målvärde 2030:
100 %

Kommentar

Andelen Malmöbor som exponeras för kvävedioxidhalter under riktvärdet 10 µg/m³ (årsmedelvärde) har ökat sedan år 2011 och uppgår år 2021 till drygt 24 procent.

Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2021. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att 100 procent av Malmöborna exponeras för kvävedioxidhalter under riktvärdet år 2030.

Senast uppdaterad: 2023-12-19