Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxidutveckling

Nyckeltal SE. 2.4. 1

Beräkningar av hur Malmöbornas exponering för kvävedioxid har förändrats över tid har utförts och redovisas här.

Andel Malmöbor som exponeras för kvävedioxidhalter mellan olika haltgränser

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1996
Senaste värdet:
24,4 % (2021)
Utgångsvärde:
0,0 % (1996)

Kommentar

År 2021 exponeras ingen Malmöbo för högre årsmedelhalter av kvävedioxid än vad det nationella miljömålet anger, 20 µg/m³. Drygt 24 procent av Malmöborna exponeras dessutom endast för halter under 10 µg/m³ vilket visas i trenden ovan. Denna halt är WHOs nya riktvärde samt Naturvårdsverkets förslag på ny precisering av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Kvävedioxidhalterna har nästan kontinuerligt minskat under de senaste 25 åren vilket, sedan år 1996, resulterat i en ökad andel Malmöbor som exponeras för allt lägre kvävedioxidhalter.

Senast uppdaterad: 2023-12-19