Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxidexponering

Nyckeltal SE. 2.4. 1

Beräkningar av hur Malmöbornas exponering för kvävedioxid har förändrats över tid har utförts och redovisas här.

Antal personer i Malmö som exponeras för kvävedioxidhalter över 20 µg/m³

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1996
Senaste värdet:
0 personer (2019)
Utgångsvärde:
194258 personer (1996)

Kommentar

Antalet personer i Malmö som exponeras för kvävedioxidhalter som överstiger 20 µg/m³ har minskat sedan år 1996. Minskningen uppgår till 100 procent och år 2019 var det inte några personer alls som exponerades för högre halter än 20 µg/m³ i Malmö.

Regeringen har bland annat fastställt preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft där ett riktvärde med hänsyn till känsliga grupper innebär att årsmedelhalten av kvävedioxid inte ska överskrida 20 µg/m³.

Senast uppdaterad: 2023-11-27