Gå direkt till sidans innehåll

Medelexponering av kvävedioxid

Nyckeltal SE. 2.4. 2

Beräkningar av hur Malmöbornas exponering för kvävedioxid har förändrats över tid har utförts och redovisas här.

Medelexponering av kvävedioxid i Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1996
Senaste värdet:
10,6 µg/m³ (2021)
Utgångsvärde:
24,2 µg/m³ (1996)

Kommentar

Malmöbornas genomsnittsexponering för kvävedioxid har minskat sedan år 1996 vilket framgår av staplarna i diagrammet. Medelexponeringen har minskat från drygt 24 µg/m³ till knappt 11 µg/m³, vilket innebär en minskning på 56 procent mellan år 1996 och 2021. De uppmätta årsmedelhalterna i taknivå i Malmö har minskat från kring 25 µg/m³ till 9 µg/m³ under samma period. Detta är väldigt samstämmigt med genomsnittsexponeringen och även i andra större städer ses detta samband.

Senast uppdaterad: 2023-12-08