Gå direkt till sidans innehåll

Medelexponering av kvävedioxid

Nyckeltal SE. 2.4. 2

Beräkningar av hur Malmöbornas exponering för kvävedioxid har förändrats över tid har utförts och redovisas här.

Medelexponering av kvävedioxid i Malmö

Rad-id Datum Värde (µg/m³)

0

1996

24,2

1

2000

19,3

2

2011

16,4

3

2017

14,2

4

2021

10,6

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Malmöbornas genomsnittsexponering för kvävedioxid har minskat sedan år 1996 vilket framgår av staplarna i diagrammet. Medelexponeringen har minskat från drygt 24 µg/m³ till knappt 11 µg/m³, vilket innebär en minskning på 56 procent mellan år 1996 och 2021. De uppmätta årsmedelhalterna i taknivå i Malmö har minskat från kring 25 µg/m³ till 9 µg/m³ under samma period. Detta är väldigt samstämmigt med genomsnittsexponeringen och även i andra större städer ses detta samband.

Senast uppdaterad: 2023-12-08