Gå direkt till sidans innehåll

Sotpartiklar

Nyckeltal SE. 2.1. 7

Sothalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av sot i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Rådhuset

2017

0,3

1

Rådhuset

2018

0,4

2

Rådhuset

2019

0,4

3

Rådhuset

2020

0,3

4

Rådhuset

2021

0,3

5

Rådhuset

2022

0,4

6

Rådhuset

2023

0,3

7

Dalaplan, torget

2015

0,8

8

Dalaplan, torget

2016

0,8

9

Dalaplan, torget

2017

0,5

10

Dalaplan, torget

2018

0,6

11

Dalaplan, torget

2019

0,6

12

Dalaplan, torget

2020

0,4

13

Dalaplan, torget

2021

0,5

14

Dalaplan, torget

2022

0,4

15

Dalaplan, torget

2023

0,4

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av sotpartiklar i taknivå har huvudsakligen legat på 0,3-0,6 µg/m³ sedan år 2017 då mätningarna startade. Någon tydlig trenden kan inte ses under den korta perioden dock verkar halterna i gatunivå visa på en nedåtgående trend.

Forskarvärlden har länge velat få tillgång till ett mått som bättre avspeglar utsläppens påverkan på människors hälsa. I dessa diskussioner har det framförts att sot, mätt genom ljusabsorbans vid 880 nanometer, skulle kunna vara ett sådant mått. Fördelarna med just detta mått är att det är tydligt kopplat till de nano-partiklar som emitteras vid förbränningsprocesser och som man misstänker har en stark hälsopåverkan. Till exempel så klassade WHO för några år sedan förbränningspartiklar från dieselmotorer som cancerframkallande.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2024-06-07