Gå direkt till sidans innehåll

Sotpartiklar

Nyckeltal SE. 2.1. 7

Sothalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av sot i taknivå och gatunivå

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2015
Senaste värdet:
0,4 µg/m³ (2023)
Utgångsvärde:
0,8 µg/m³ (2015)

Kommentar

Årsmedelhalterna av sotpartiklar i taknivå har huvudsakligen legat på 0,3-0,6 µg/m³ sedan år 2017 då mätningarna startade. Någon tydlig trenden kan inte ses under den korta perioden dock verkar halterna i gatunivå visa på en nedåtgående trend.

Forskarvärlden har länge velat få tillgång till ett mått som bättre avspeglar utsläppens påverkan på människors hälsa. I dessa diskussioner har det framförts att sot, mätt genom ljusabsorbans vid 880 nanometer, skulle kunna vara ett sådant mått. Fördelarna med just detta mått är att det är tydligt kopplat till de nano-partiklar som emitteras vid förbränningsprocesser och som man misstänker har en stark hälsopåverkan. Till exempel så klassade WHO för några år sedan förbränningspartiklar från dieselmotorer som cancerframkallande.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2024-06-07