Gå direkt till sidans innehåll

N1 Styrgruppsmöten

Nyckeltal SE. 8.7.1. 1

Har en styrgrupp etablerats och träffats minst 4 gånger per år?

Antal styrgruppsmöten

Datakälla: projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
Senaste värdet:
3 stycken (2022)
Utgångsvärde:
3 stycken (2022)
Mål:
4 stycken

Kommentar

Tre styrgruppsmöten hölls under år 2022. Det fjärde mötet avbokades då det inte fanns något av vikt att lyfta.

Senast uppdaterad: 2023-09-21