Gå direkt till sidans innehåll

N1 Styrgruppsmöten

Nyckeltal SE. 8.7.1. 1

Har en styrgrupp etablerats och träffats minst 4 gånger per år?

Antal styrgruppsmöten

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2022

3

Datakälla: projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete

Kommentar

Tre styrgruppsmöten hölls under år 2022. Det fjärde mötet avbokades då det inte fanns något av vikt att lyfta.

Senast uppdaterad: 2023-09-21