Gå direkt till sidans innehåll

N1 Styrgruppsmöten

Nyckeltal SE. 8.7.1. 1

Har en styrgrupp etablerats och träffats minst 4 gånger per år?

Antal styrgruppsmöten

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2022

3

1

2023

4

Datakälla: Projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete

Kommentar

Fyra styrgruppsmöten hölls under år 2023.

Senast uppdaterad: 2023-12-15