Gå direkt till sidans innehåll

N8B Inventerade skolor

Nyckeltal SE. 8.7.4. 2

Andel skolor, som förvaltas av serviceförvaltningen (stadsfastigheter), som inventerats (målvärde år 2024 är 100 procent, motsvarar ca 75 st 2018).

Andel inventerade skolor

Datakälla: enhetschef, fastighetsförvaltning, stadsfastigheter
Senaste värdet:
65 % (2023)
Utgångsvärde:
65 % (2023)
Mål:
100 % (2024)

Kommentar

Arbetet med att inventera golv på stadens grundskolor är påbörjat och beräknas vara klart år 2024. Grundskolesektionen på stadsfastigheter har inventerat in 66 av 101 grundskolor, det vill säga 65 procent. Respektive fastighetsförvaltare har utfört inventeringen av sina objekt själva. Under 2024 har sektion grundskola budgeterat för provtagning av osäkra golv.

Senast uppdaterad: 2024-02-09