Gå direkt till sidans innehåll

N8B Inventerade skolor

Nyckeltal SE. 8.7.4. 2

Andel skolor, som förvaltas av serviceförvaltningen (stadsfastigheter), som inventerats (målvärde år 2024 är 100 procent, motsvarar ca 75 st 2018).

Datakälla: enhetschef, fastighetsförvaltning, stadsfastigheter
Mål:
100 % (2024)

Kommentar

Arbetet med att inventera golv på stadens grundskolor är påbörjat och beräknas vara klart år 2024. Redan under år 2023 kommer ett antal golv att bytas ut enligt tidigare framtagen underhållsplan.

Senast uppdaterad: 2023-09-21