Gå direkt till sidans innehåll

N8A Inventerade förskolor

Nyckeltal SE. 8.7.4. 1

Andel förskolor, som förvaltas av serviceförvaltningen (stadsfastigheter), som inventerats (målvärde år 2024 är 100 procent, motsvarar ca 170 st 2018).

Andel inventerade förskolor

Datakälla: enhetschef, fastighetsförvaltning, stadsfastigheter
Senaste värdet:
34 % (2023)
Utgångsvärde:
34 % (2023)
Mål:
100 % (2024)

Kommentar

Förskolesektionen på stadsfastigheter har inventerat in 57 av 168 förskolor, det vill säga 34 procent. Respektive fastighetsförvaltare har utfört inventeringen av sina objekt själva. Under 2024 kommer arbetet fortsätta med resterande förskolor.

Senast uppdaterad: 2024-02-09