Gå direkt till sidans innehåll

N8A Inventerade förskolor

Nyckeltal SE. 8.7.4. 1

Andel förskolor, som förvaltas av serviceförvaltningen (stadsfastigheter), som inventerats (målvärde år 2024 är 100 procent, motsvarar ca 170 st 2018).

Datakälla: enhetschef, fastighetsförvaltning, stadsfastigheter
Mål:
100 % (2024)

Kommentar

Arbetet med att inventera golv på stadens förskolor är påbörjat och beräknas vara klart år 2023.

Senast uppdaterad: 2023-09-21