Gå direkt till sidans innehåll

Riskklassning av förorenade områden

Nyckeltal SE. 8.4. 4

Förorenade områden inventeras och riskklassas av Länsstyrelsen utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras register.

Antal riskklassade områden i Malmö enligt MIFO-modellen per riskklass.

Rad-id Mätområde Datum Värde (objekt)

0

Totalt

2023

749

1

1 Mycket stor risk

2023

34

2

2 Stor risk

2023

322

3

3 Måttlig risk

2023

272

4

4 Liten risk

2023

121

Datakälla: Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

I slutet av juli 2023 har 749 områden i Malmö riskklassats av Länsstyrelsen Skåne. 356 områden av dessa bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön. Några fler, 393 områden, bedöms endast utgöra en måttlig eller liten risk.

Senast uppdaterad: 2023-10-24